Питання 1. Трудові витрати менеджера

Загальний фонд робочого часу працівників апарату управління складається із витрат на виконання корисної роботи, непродуктивної роботи, але необхідної (підготовка, пересування тощо), а також втрат робочого часу (очікування у приймальних вищого керівництва, транспорту тощо).

У результаті досліджень одержано дані про витрати часу за 24 показниками, що характеризують види діяльності керівників і менеджерів торговельних фірм.

Основними видами трудових затрат є:

Загальне керівництво.

Економічна робота:

економічний аналіз показників фінансово-господарської діяльності фірми;

підготовка доповідей, оглядів, довідок;

аналіз роботи структурних підрозділів;

економічна робота в інших організаціях та установах;

контроль за бухгалтерською роботою апарату.

Робота з інформацією:

ділові усні бесіди: зі співробітниками, із відвідувачами інших організацій та установ, робота з клієнтами;

ділові телефонні розмови;

участь у нарадах (фірми та інших організацій);

бесіди по телефону (відвідувачі, клієнти, постачальники, партнери).

Робота з документами:

перегляд вхідної кореспонденції та прийняття рішень;

складання листів та інших документів;

підписування документів;

розгляд скарг;

вивчення нормативних документів, спеціальної літератури.

Підготовка і аналіз виконання особистого плану роботи.

Видача завдань підлеглим, оцінка виконання.

Громадська робота, відрядження та інші роботи:

виконання громадських доручень;

перебування у службових відрядженнях;

самоосвіта;

розв'язання питань побуту працівників фірми;

особиста гігієна, відпочинок.