Тема 7 Реалізація трудової активності менеджера

Зміст лекції:

Добовий графік працездатності робітника.

Менеджмент на основі вчення про біоритми.

 

Ключові слова: продуктивність праці, фази підйому, фази спокою, біоритми, розподіл активності.