Тема 1 Основи організації управлінської праці

 

Зміст лекції:

Зміст науки організації праці. Елементи праці.

Характеристика управлінської діяльності, організація управлінської праці.

Робоче місце менеджера. Основні вимоги до проектування та впровадження раціональних прийомів та методів праці.

Роль менеджера в організації.

 

Ключові слова: праця, праця менеджера, організація робочого місця, види діяльності менеджера.