Питання 2 Менеджмент на основі вчення про біоритми

Разом із регулярними коливаннями денної працездатності існують інші біологічні закономірності протягом більш тривалих періодів часу – біоритми.

Вчення про біоритми базується на тому, що фізичні, психічні та інтелектуальні параметри кожної людини зазнають циклічних коливань, які можна розрахувати та спрогнозувати.

Мета науки про біоритми – виявити біологічні закономірності змін життєвих сил людини (від піку до спаду) і зробити тим самим можливим планування активності у так звані сильні та слабкі дні. У цьому розумінні менеджмент на основі біоритму може бути дієвим інструментом успішного самоменеджменту.

Розрізняють три окремих ритми:

Фізичний ритм (тривалість періоду – 23 дні, перепад – кожні 11,5 дня). Він впливає на фізичну силу, витривалість, впевненість та готовність діяти. На період підйому можна планувати подорожі, операції, лікування зубів. У цей період опірність організму максимальна. У фазі спаду з’являється небажання працювати, схильність до захворювань. У цей час особливо обережно треба планувати фізичні навантаження та уникати незвичних для організму ситуацій.

Психічний ритм (тривалість періоду – 28 днів, перепад – кожні 14 днів). Він обумовлює душевний стан, здатність до гармонічного спілкування, співробітництва та творчості. Під час підйому людина відчуває гармонію з навколишнім світом та людьми. Сприятливий час для складання іспитів, участі у змаганнях, для публічних виступів, знайомств та встановлення ділових контактів. Спад характеризується негативними емоціями, втомленістю від спілкування, труднощами в „командній” роботі, іноді депресією.

Інтелектуальний ритм (тривалість періоду – 33 дні, перепад – кожні 16,5 дня). Впливає на розумові здібності, концентрацію уваги, пам’ять та реакцію. На підйомі людина зазнає духовної розкутості, добре сприймає нову інформацію, відрізняється доброю пам’яттю, концентрацією та пристосованістю. Сприятливий час для прийняття важливих рішень, вивчення важких предметів, складання планів та іспитів. Під час спаду (накопичування енергії) спостерігаються: погіршення пам’яті та розумових здібностей, здатності метикувати. Краще цей час використати для рутинної роботи, збору, упорядкування інформації, повторних дій.

У точках переходу відбуваються зміни фаз біоритмів, і в цей час можуть статися спонтанні порушення нормальних фізичних функцій, працездатності, контролю над волею та розумом. Оскільки в такі дні наш організм перебудовується з фази активності на фазу спокою, то слід зберігати сили та не навантажуватися. Години критичних точок, як правило, припадає на години народження людини.

Основні правила, яких треба дотримуватися менеджеру, такі:

вести облік показників внутрішнього „годинникового” механізму;

не працювати проти свого ритму, тобто в періоди спаду, та в критичні точки накопичувати енергію, займаючись рутинною працею, а в періоди підйому з новими силами рушити вперед, активно здійснювати мрії;

бути обережними в точках переходу;

управляти своєю активністю. Іншими словами, не ідеалізувати роль біоритмів у житті ділової людини. Біоритмограма лише вказує на тенденцію, але визначає своє майбутнє сама людина.