Питання для самоперевірки

Що таке графік працездатності, як розрахунки години пік допоможе менеджеру в плануванні особистої роботи?

Як можна типологізувати людей з різними піками працездатності? Які рекомендації ви можете надати для оптимального використання робочого часу?

У чому сутність науки про біоритми?

Мета менеджменту на основі біоритмів. Які біоритми ви знаєте? Чи вважаєте ви за необхідне враховувати біоритмограму при складані планів на місяць, квартал та рік?