Питання 1 Поняття ділової кар'єри.

Під діловою кар'єрою розуміють просування працівника сходинками службової ієрархії або послідовну зміну занять як у рамках окремої організації, так і протягом життя, а також сприйняття людиною цих етапів.

З організаційної точки зору кар'єра розглядається як сукупність взаємозв'язаних рішень особи про вибір того чи іншого варіанта майбутньої діяльності, виходячи з можливостей, які перед нею відкриваються, подолання розбіжностей між реальним і бажаним її посадовим становищем.

Кар'єра – це не тільки просування по службі. Можна говорити про кар'єру як про рід занять, наприклад, кар'єра менеджера, кар'єра актора, військова кар'єра тощо.

 

 

Таким чином, професійна кар'єра – становлення робітника як професіонала, кваліфікованого спеціаліста у своїй справі, яке відбувається упродовж усього трудового життя.

У діловій кар'єрі виділяють певні етапи.

Підготовчий (18-22 роки) етап, пов'язаний з одержанням вищої або середньої освіти. Кар'єра починається з моменту зарахування випускника до штату організації. У рамках цього етапу закладаються основи майбутнього спеціаліста.

На адаптаційному етапі (23-30 років) відбувається пізнання молодим спеціалістом роботи, оволодіння новою професією, пошук свого місця в колективі. Середина цього етапу може збігтися з початком кар'єри керівника, для якої попередня посада вузького спеціаліста створила всі необхідні передумови.

У рамках стабілізаційного етапу кар'єри (30-40 років) відбувається кінцевий розподіл співробітників на перспективних і неперспективних щодо керівництва. Одні, досягнувши піка кар'єри, назавжди залишаються на посадах молодших керівників або спеціалістів, а для інших відкриваються безмежні можливості просування по службі.

Відсутність перспектив просування, які доповнюються психологічними проблемами, що пов'язані з природною перебудовою організму, призводить більшість людей до "кризи середнього віку життя". Людина підбиває підсумки зробленого і, розуміючи, що подальше просування на посаді неможливе, шукає шляхи пристосування  до нової ситуації і вирішує, як жити далі. Прийняття такого рішення означає перехід до етапу консолідації кар'єри, який припадає на віковий інтервал 40-50 років.

У віці 50-60 років у діловій кар'єрі настає етап зрілості, коли люди можуть зосередитися на передачі своїх знань, досвіду, майстерності молоді.

Нарешті, завершальним етапом кар'єри, який настає після 60 років, є підготовка до виходу на пенсію. Для однієї категорії осіб його бажано здійснювати якомога раніше, з моменту виникнення у них відповідного юридичного права, для інших, повних фізичних і духовних сил, - як можна пізніше.