Питання для самоперевірки

Що таке ділова (професійна) кар'єра?

Яким чином відбувається відбір кадрів? Яких помилок треба уникати у процесі відбору?

Які труднощі виникають у роботі менеджера, пов'язані з кар'єрним зростанням?

Розкрийте причини життєвої кризи менеджера. Які рекомендації з її подолання ви можете надати?