Питання 2. Методичні підходи до розрахунку економічної ефективності управлінської праці

Залежно від мети аналізу економічної ефективності об'єктом оцінки ефективності управління можуть бути: управління в цілому (система, організація, методи), його структура, рівень використання управлінської роботи, ефективність роботи кожного структурного підрозділу.

Існують різні підходи до визначення ефективності управління.

Фактичні дані порівнюють з нормативними, плановими або з показниками за попередні роки (нормативи чисельності апарату управління, продуктивність, економічність управління і тому подібне).

Застосовують якісну оцінку ефективності за допомогою експертів.

Застосовують емпіричні формули для розрахунку показників, які характеризують ефективність управління.

Розраховують синтетичні показники ефективності управління (коефіцієнт оперативності, надійності, оптимальності і тому подібне).

Оперативність роботи апарату управління відображає своєчасність використання постанов, наказів і розпоряджень вищих організацій, керівників і головних фахівців підприємства. Коефіцієнт оперативності (Коп) визначають за такою формулою:

                (9.2)

де tн — нормативний встановлений термін виконання відповідних документів, днів; tвід — відставання від прийнятого терміну виконання, днів.

Надійність системи управління виявляється в безпосередньому її функціонуванні, що забезпечує досягнення цілей виробництва. Показники надійності системи такі: безвідмовність (безперервне збереження працездатності), готовність (ефективне збереження працездатності), оновлена (швидке усунення збоїв у роботі і відтворення здатності функціонувати в заданому режимі). На практиці висока надійність управлінської системи підприємництва забезпечується при науково обґрунтованій структурі управління та інформаційної системи, раціональній технології процесів управління, правильному підборі і розстановці кадрів, ефективному стилі управління і тому подібне.

Оптимальність системи управління характеризується рівнем застосування сучасних економіко-математичних методів для розроблення управлінських рішень, обґрунтованістю співвідношення централізації і децентралізації управління, керованістю підприємства й ін. Керованість підприємства або структурного підрозділу показує рівень забезпечення заданої організаційної стійкості підприємства (цехи, бригади) і своєчасність переведення його з одного кількісного (якісного) стану в інше, що відповідає поставленій меті.

Коефіцієнт оптимальності управління (Копт) відображає ступінь використання потенційних можливостей підприємств (об'єднань):

                (9.3)

де Ф — фактичне валове виробництво продукції (валовий прибуток);

П — потенційні можливості виробництва валової продукції (валового доходу, прибутку).

Ефективність організації управління можна оцінити за іншими загальними показниками, які характеризують стан системи управління на підприємстві:

а) коефіцієнт якості використання управлінських робіт;

б) коефіцієнт стабільності кадрів;

в) коефіцієнт, що характеризує співвідношення між темпами зростання обсягу виробництва і витратами на управління.