Питання 3. Робоче місце менеджера. Основні вимоги до проектування та впровадження раціональних прийомів та методів праці

Робочим місцем менеджера є окремий кабінет або частина загального приміщення, де здійснюється його трудова діяльність і де є необхідні засоби роботи, що відповідають змісту виконуваних робіт. Також це сфера діяльності працівника апарату управління або сукупність функцій, закріплених за одним працівником-менеджером.

Організація робочого місця менеджера повинна здійснюватися у відповідності до таких вимог:

1. Технічні вимоги – враховуючи нормативи робочої площі для різних категорій службовців, необхідно запроектувати простір для безпосередньо робочого місця, для устаткування, а також проходів.

Загальні норми площі робочих місць службовців можуть бути лише орієнтиром при організації і плануванні робочих місць, оскільки вони не враховують всієї різноманітності умов роботи працівників різних професій. Тому набагато зручніше використовувати для визначення необхідної площі робочого місця у кожному конкретному випадку сумарний метод розрахунку, в якому окремо враховується площа будь-якої з вищеперелічених трьох частин робочого місця:

,               (1.1)

де ПЗАГ - вся площа робочого місця; ПП - площа, необхідна для роботи і пересування співробітника; ПО — площа, яку займає оснащення; ППР — площа проходів.

При такому методі підрахунку можна врахувати також необхідну площу для відвідувачів, а в деяких випадках і для устаткування, що використовується колективно. При використанні сумарного способу розрахунок ведеться відповідно до нормативів на окремі елементи робочого місця.

2. Ергономічні (грец. ergon  робота + nomos закон) вимоги – виробниче середовище повинне бути максимально пристосованим до людини, його фізичної, фізіологічної й естетичної природи, тобто габарити меблів і устаткування встановлюються відповідно до вимог антропометрії.

Людина, сидячи за робочим столом, кульманом або пультом управління може охопити лише певний робочий простір, обмежений відстанню її рук. Цей простір називають максимальною робочою сферою досяжності, він становить 65-70 см в довжину (при витягнутих уперед руках) і 150-160 в ширину (при розведених у боки руках). Виходячи з цих вимірювань, конструюються стандартні письмові столи для більшості службовців — 750 х 1500 см. Столи з більшою поверхнею (до 1000 х 2000 см) призначені для керівників, які проводять наради з одним - трьома відвідувачами, які розміщуються за цим самим столом.

Якщо робочу сферу менеджера потрібно ще збільшити, це досягається за рахунок повороту його на стільці, що обертається, вправо або вліво.

При цьому кабінет менеджера рекомендується розділити на три функціональні зони: робочу зону, нарад і зону відпочинку. До набору меблів робочої зони входять: двотумбовий стіл, підйомно-поворотне крісло, шафа для книг чи кабінетна стінка, стіл-приставка, бокс для документів, технічні засоби, які використовуються в процесі роботи. Бажано, щоб письмовий стіл розташовувався перпендикулярно до вікна; світло з вікна падало ліворуч; письмовий стіл і крісло були поза джерелом тепла; вхідні двері знаходилися в полі зору. Меблі і технічні засоби треба розташовувати так, щоб можна було, не встаючи, отримати максимальну кількість предметів.

Зона нарад залежно від площі кабінету і звичайної кількості учасників з'єднується з робочою або створюється як самостійна. У першому випадку стіл для нарад встановлюється перпендикулярно до робочого стола, а з кожного його боку встановлюють не більше чотирьох стільців. У другому випадку в зоні нарад розміщують стіл для нарад, столики для учасників, крісло для головуючого.

Зону відпочинку рекомендується розміщувати в частині кабінету, протилежній робочій зоні, обладнувати кріслами для відпочинку, журнальним столиком, телевізором, локальним освітленням.

3. Гігієнічні вимоги – вимоги до сукупності елементів виробничого середовища (хімічних, фізичних, біологічних) і власне трудового процесу (психофізіологічних), які впливають на стан організму людини — його здоров'я, працездатність, задоволеність роботою, процес відтворення робочої сили і ефективність роботи.

Стан умов роботи на робочих місцях усіх працівників, у тому числі і менеджерів, регулюється законодавчими актами, нормативами і стандартами. Наприклад, у Кодексі законів про працю України адміністрація підприємств, установ, організацій зобов'язана забезпечити здоров'я і безпечні умови праці. У БНІП 2.09.04-87 "Адміністративних і побутових будинків" зазначені вимоги до адміністративних будинків. Загальна площа будинків визначається згідно з БНІП 2.09.02-85.

Специфіка роботи менеджерів зумовлює певні особливості в роботі із створення сприятливих умов на їх робочих місцях. Основними елементами процесу оптимізації виробничого середовища для них є:

розроблення інтер'єру службових приміщень;

забезпечення необхідного світлового режиму;

усунення шуму, вібрації;

забезпечення необхідних параметрів повітрообміну, температури і вологості повітря.

Робота менеджера, пов'язана з передачею і переробкою великих масивів текстової, цифрової і графічної інформації, вимагає особливого режиму освітлення.

Раціональна освітленість робочого місця знижує стомлюваність і підвищує продуктивність роботи.

Фізіологічним особливостям роботи менеджера найбільшою мірою відповідає природне освітлення. Тому бажано, щоб кабінети менеджерів мали максимальну площу віконних отворів. При орієнтації вікон на південний бік на вікнах мають бути світлорозсіювальні штори або жалюзі.

Застосовуючи штучне освітлення, слід враховувати такі вимоги:

достатність освітлення за рівнем і рівномірністю;

 правильний підбір джерел світла;

 раціональний розподіл світла у приміщенні;

 відсутність прямих променів і відбитих відблисків;

 об'єднання загальних і місцевих джерел світла.

Останнім часом набула поширення проблема сезонної депресії офіс-працівників, яка пов'язана із зменшенням світлового дня. Симптоми сезонної депресії: втомленість, загальмованість реакцій, пам'яті, сонливість. Для підвищення продуктивності рекомендують побільше бувати на сонці, наприклад під час перерви виходити на вулицю, також встановлювати лампи денного світла у приміщенні.

Самопочуття менеджера, а отже, і ефективність його роботи багато в чому визначаються повітрообміном, вологістю та температурним режимом на робочому місці. За силою впливу на продуктивність праці працівників розумової праці ці чинники стоять на другому місці після світлового режиму.

Робота людей у закритому приміщенні призводить до зниження вмісту кисню в повітрі. Це спричиняє погіршення хімічного складу крові, що призводить до сонливості, різко знижує продуктивність розумової праці. Тому потрібно забезпечувати провітрювання адміністративних приміщень. Повітря повинно бути чистим. Неприпустимі протяги. Необхідно з'ясувати надійність забезпечення ізоляції адміністративних приміщень від виробничих ділянок і технологічних процесів з несприятливими умовами праці — загазованістю, високим вмістом хімічних речовин в повітрі.

Найбільш сприятливою температурою в адміністративних приміщеннях вважається 22-23° С, а вологість — близько 40-60%. Розрахунки температури і кратності обміну повітря в адміністративно-конторських приміщеннях повинні відповідати Санітарним нормам проектування промислових підприємств (СН-245 — 89) і Системі стандартів безпеки праці (ССБП).

Відносно новою для нашого часу є проблема електромагнітного забруднення. Доведено, що в приміщеннях із значною кількістю електромагнітного обладнання (комп'ютери, принтери, факси) працівники частіше страждають на мігрені та погіршення загального стану здоров'я.

4. Інформаційні вимоги - охоплюють комплекс заходів щодо інформаційного забезпечення робочого місця. Робочі місця менеджерів повинні бути оснащені засобами адміністративного зв'язку, засобами складання, копіювання, збереження і пошуку текстових та інших документів, виконання креслярських робіт, засобами обчислювальної техніки, іншими технічними засобами і пристроями. Робоче місце менеджера повинне бути укомплектоване також необхідними засобами настільної оргтехніки і канцелярськими приладами.

5. Естетичні вимоги відображають відповідність зовнішнього вигляду, дизайну, інтер'єру, кольору фарби або шпалер, наявності квітів до призначення приміщення. Головна вимога щодо оформлення інтер'єру робочого місця менеджера — це об'ємно-просторова єдність усіх його складових: планування й архітектурно-будівельного оформлення кімнати, робочих меблів, устаткування, іншого оснащення.

Для інтер'єру важливе забарвлення, оскільки існує певна залежність між колірним оформленням середовища і стомленням зору. Різні кольори і в різних співвідношеннях неоднаково сприймаються оком і впливають на роботу людини. Червоний, оранжевий і фіолетовий кольори діють збуджуюче, дратують і стомлюють. Зелений, блакитний і близькі до них відтінки діють заспокійливо. Чорний колір створює враження більшої ваги, ніж білий.

Зафарбування службових приміщень менеджерів виконує три функції: фізіологічну, психологічну і естетичну.

З урахуванням фізіологічної функції елементи інтер'єру потрібно фарбувати в такі кольори, які мають найбільший коефіцієнт віддзеркалення світла. Знання психологічної функції кольору дозволяє знижувати несприятливий вплив навколишнього середовища на роботу. Наприклад, рівне, спокійне забарвлення сприяє зосередженню уваги на роботі. Яскраві, підбадьорюючі кольори доцільні при одноманітній роботі. Естетична функція кольору повинна враховуватися при прив'язці певних колірних гам до конкретних архітектурних форм. Наприклад, за допомогою колірних рішень можна виправляти недоліки архітектури приміщення, прикрашати його.

Враховуючи всі три функції фарбування елементів інтер'єру, стіни в кабінетах менеджерів рекомендується обклеювати шпалерами або фарбувати в кольори, які сприятливо діють на нервову систему: світло-зелений, бежевий, світло-бежевий, світло-жовтий, колір слонячої кістки або блакитний. Стелю краще фарбувати у світлі тони.

Важливим естетичним елементом службових кабінетів менеджерів є озеленення. Рослини в кімнатах, окрім виконання декоративної функції, покращують склад повітря і очищають його, знижують нервове і зорове стомлення. До естетичних вимог можна віднести також фен-шуй службових приміщень. Згідно з цією концепцією на наше життя та вдачу впливають енергетичні потоки навколишнього ландшафту, приміщення, землі в цілому. Мета цієї науки  - збалансувати життя шляхом збалансованого розміщення предметів в оселі та офісі.

6. Економічні вимоги можна охарактеризувати таким чином: ефект від діяльності працівника на робочому місці повинен перевищувати витрати на устаткування та обслуговування робочого місця і працівника.