Питання для самоперевірки

У чому полягає зміст науки про організацію праці? Які напрямки з раціоналізації праці на конкретному підприємстві ви можете назвати?

Що таке організація робочого місця в найбільш широкому сенсі? Чим управлінська праця відрізняється з-поміж інших видів діяльності?

Які види діяльності менеджера ви знаєте? До якого виду діяльності менеджера слід віднести складання бізнес-плану, відвідування банку, проведення наради або співбесіди з порушником дисципліни?

Що таке робоче місце менеджера?

Охарактеризуйте вимоги, які висуваються до проектування та устаткування робочого місця менеджера.