Тема 2 Менеджмент та лідерство як соціальні феномени

 

Зміст лекції:

Роль менеджера в організації.

Різниця між лідером та керівником.

Підходи до визначення професійно важливих якостей менеджера як керівника.

Вимоги сучасних компаній при наймі менеджерів на роботу.

 

Ключові слова: ролі менеджера за Г. Мінцбергом, лідер, керівник, стиль керівництва, професіограма.