Питання 1. Роль менеджера в організації

Мінцберг Г. класифікував ролі менеджера на три групи.

1-ша група. Міжособистісні ролі

Головний керівник – офіційний символ, уособлення юридичної особи при виконанні обов'язків соціального чи правового характеру. Характер діяльності: церемоніали, процедури, до яких зобов'язує обстановка.

Лідер – мотивує й активізує підлеглих, займається підготовкою персоналу. Характер діяльності: фактично всі управлінські дії за участі підлеглих.

З'єднувальна ланка – посередник між колективом та вищим органом влади, який займається забезпеченням нормальної діяльності мережі зовнішніх контактів і джерел інформації.

2-га група. Інформаційні ролі

Приймач інформації – шукає, приймає і накопичує різноманітну інформацію спеціалізованого характеру (в основному поточну), що успішно використовує в інтересах своєї справи. Характер діяльності: обробка пошти, здійснення контактів, пов'язаних переважно з одержанням інформації (періодичні видання, ознайомлювальні поїздки).

Поширювач інформації – передає інформацію, отриману з зовнішніх джерел чи від інших підлеглих членам організації. Характер діяльності: аналіз та передача кореспонденції підлеглим, вербальні контакти, внутрішні збори і наради і т.д.

Представник – передає інформацію для зовнішніх контактів організації щодо планів, політики, дій, результатів роботи організації, діє як експерт у даній галузі. Характер діяльності: участь у засіданнях, звертання через пошту, презентації, у т.ч. передача інформації в зовнішні організації і т. ін.

3-тя група. Ролі, пов'язані з прийняттям рішень

 Підприємець – шукає можливості як у самій організації, так і за її межами, розробляє і здійснює проекти удосконалення, контролює розроблення певних проектів. Характер діяльності: бізнес-планування, розробка стратегії, впровадження інновацій і розроблення проектів щодо удосконалення діяльності.

Ліквідатор порушень – відповідає за корегування дій, коли організація зіштовхується з необхідністю важливих і несподіваних зрушень. Характер діяльності: обговорення стратегічних і поточних питань, включаючи проблеми і кризи.

Розподілювач ресурсів – відповідає за розподіл усіх можливих ресурсів організації. Характер діяльності: складання бюджетів і графіків, контроль за їх виконанням, програмування роботи підлеглих.

Ведучий переговорів – відповідає за представництво організації на всіх важливих переговорах. Характер діяльності: ведення переговорів, PR.