Розділ 3 ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕТОД БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ

 

3.1. Методики складання бюджету.

3.2. Сутність програмно-цільового методу бюджетного  планування.

3.3. Показники результативності програм.

3.4. Переваги та недоліки програмно-цільового методу бюджетного 

       планування.