Анотація

Бюджетний менеджмент прикордонних територій (теорія і практика) - С. М. Фролов, І. Д. Скляр

 

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

 

 

 

 

Рекомендовано вченою радою Сумського державного університету

2012

 

Рецензенти:

О. Ф. Балацький  – доктор економічних наук, професор Сумського державного університету;

С. М. Ілляшенко – доктор економічних наук, професор Сумського державного університету;

С. М. Козьменко – доктор економічних наук, професор, проректор                           ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»

 

                 У навчальному посібнику розглядаються основні принципи, функції та методи бюджетного менеджменту. Досліджуються стан організації бюджетного менеджменту в Україні, стан виконання державного бюджету за останні роки, а також основні принципи і практична реалізація соціально-економічної політики держави на прикордонних територіях, наводяться основні засади і принципи організації бюджету у прикордонних областях України.

Навчальний посібник орієнтований на наукових співробітників, практиків державного управління та місцевого самоврядування, аспірантів і студентів економічних спеціальностей.