Вступ

 

Метою державної регіональної політики є створення умов для динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку України та її адміністративно-територіальних одиниць, підвищення рівня життя населення, забезпечення додержання гарантованих соціальних стандартів для кожного громадянина незалежно від місця проживання. Одним із завдань такої політики є поглиблення процесів ринкової трансформації на основі підвищення ефективності використання потенціалу регіонів, дієвості управлінських рішень, удосконалення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Особливо важливим вищезазначене є для прикордонних регіонів України.

Проте існує дуже багато причин стримування комплексного соціально-економічного розвитку та забезпечення стабільності регіонів держави, ускладнення умов для зміцнення позицій України у міжнародному економічному співробітництві, повільного здійснення ринкових перетворень на місцях, виникнення та загострення багатьох соціальних, економічних, екологічних та інших проблем.

До основних проблем реалізації державного бюджету, які потребують негайного вирішення, необхідно віднести питання зростання державного боргу, постійний дефіцит бюджету, переважання у бюджеті частки соціальних витрат та скорочення капітальних інвестицій, дисбаланс у міжбюджетних відносинах.

В умовах, коли до цього часу залишаються невирішеними питання вибору пріоритетів для визначення цільових державних програм, можна констатувати, що множинність державної підтримки призводить до розпорошування коштів та створює реальну проблему недофінансування окремих заходів.

Дуже важливим аспектом реалізації бюджету є ефективні відносини між центральним та місцевими бюджетами. Необхідність у перегляді порядку формування міжбюджетних трансфертів, виходячи із соціальних стандартів, вимагає реформування місцевого самоуправління в цілому і адміністративно-територіального устрою зокрема. Проблемним аспектом залишається впорядкування джерел формування місцевих бюджетів розвитку. Нагальність прискорення поступу України на шляху сталого розвитку, економічного зростання, поєднаного з активною соціальною політикою держави, демократизацією всіх складових суспільного життя, потребує формування якісно нової державної регіональної політики.

Враховуючи те, що до цього часу в Україні не вдалося вирішити завдання  щодо використання бюджету як знаряддя активного впливу на економічні процеси на регіональному рівні, стимулювання розвитку підприємництва, залучення інвестицій в економіку регіонів, пріоритетного розвитку депресивних та проблемних територій, сьогодення вимагає розроблення пропозицій щодо подальшого реформування бюджетного механізму, які б дозволили державі та місцевим органам самоврядування використовувати бюджет як дієвий інструмент регулювання регіонального розвитку.

Завдання проведення бюджетної реформи вимагають подальших наукових пошуків, ґрунтовних досліджень, зокрема, закріплення доходів, розподілу видатків, визначення міжбюджетних трансфертів та ін.

Саме означене коло проблем, і в першу чергу дослідження та вивчення бюджетного менеджменту у контексті розвитку прикордонних територій, розглядає цей навчальний посібник. Навчальний посібник рекомендовано як для фахівців у галузі фінансів і бюджетного менеджменту,  теоретиків та практиків місцевого самоврядування, так і для студентів та аспірантів економічних спеціальностей, викладачів і науковців.