9.5. Завдання для самостійної роботи

 

На основі наведених бюджетних показників провести оцінку фінансового стану бюджетів міст обласного значення

 

Таблиця 9.4 – Дані щодо виконання бюджету м. Хмельницького

 

 

Таблиця 9.5 – Дані щодо надходжень бюджету розвитку                             м. Хмельницького

 

 

Таблиця 9.6 – Дані щодо виконання бюджету м. Харкова

 

 

Таблиця 9.7 – Дані щодо надходжень бюджету розвитку м. Харкова

 

 

Таблиця 9.8 – Дані щодо виконання бюджету м. Полтави

 

 

Таблиця 9.9 – Дані щодо надходжень бюджету розвитку м. Полтави

 

 

Таблиця 9.10 – Дані щодо виконання бюджету м. Сум

 

 

Таблиця 9.11 – Дані щодо надходжень бюджету розвитку м. Сум

 

 

Задача 1. Є такі показники бюджету:

разом доходів – 5000 тис. грн;

дотація вирівнювання – 104 тис. грн;

цільові субвенції – 96 тис. грн;

доходи від операцій із капіталом – відсутні;

загальна сума боргу – 340 тис. грн.

Визначити загальний рівень боргового навантаження бюджету.

 

Задача 2. Визначити, під яку ставку можна здійснювати запозичення, щоб забезпечити планові показники дефіциту бюджету: плановий обсяг видатків – 140045 тис. грн; у тому числі загальний фонд – 90560 тис. грн; плановий дефіцит бюджету – 22950 тис. грн; відсоток за позикою, яку планується залучити на покриття планового дефіциту 9,8% річних; платежі з обслуговування запозичень минулих років, які сплачуються у плановому році – 7400 тис. грн.

 

Задача 3. Провести аналіз змін у показниках міжбюджетних відносин на основі таких даних:

 

 

Задача 4. Є такі планові дані щодо бюджету міста на плановий бюджетний рік:

прогнозний обсяг доходів – 150263 тис. грн;

у тому числі загальний фонд – 115421 тис. грн;

сума боргу на початок планового року – 1420 тис. грн;

плановий дефіцит – 100 тис. грн.

Загальні планові платежі з обслуговування боргу 13100 тис. грн. Кредиторська заборгованість бюджету – 134 тис. грн. Визначити показники фінансового стану території. Чи є порушення законодавства у таких показниках бюджету? Якщо є, то які санкції передбачені за такі порушення?

Задача 5. Оцінити бюджетну ефективність інвестиційного проекту, який передбачає вирішення екологічних проблем у регіоні. Обсяг інвестицій за проектом – 4000 тис. грн, передбачається виділення інвестицій із бюджету 70% від суми. Грошові потоки за проектом подані у таблиці, тис. грн.

 

 

У практиці оцінки передбачено, що для проектів різних груп (залежно від значущості для території) застосовуються різні ставки дисконтування. Базова ставка – 12% річних; I група – 70% від базової ставки; II група – 80% від базової ставки; III група – 100% від базової ставки.

 

Задача 6

Визначити обсяг реального дефіциту бюджету на основі таких даних:

плановий дефіцит бюджету – 1280 тис. грн; сума дебіторської заборгованості – 650 тис. грн; сума кредиторської заборгованості – 785 тис. грн.

 

Задача 7

Визначити коефіцієнт структури боргу на плановий рік, якщо:

плановий дефіцит бюджету – 1257 тис. грн; обсяг зовнішніх запозичень, які планується залучити на покриття планового дефіциту бюджету 675 тис. грн.

 

 

 

 

Задача 8

Визначити коефіцієнт обслуговування боргу бюджету міста:

відсотки за позиками поточного року, що мають сплачуватися у плановому році – 347,2 тис. грн;

плановий дефіцит бюджету – 2876 тис. грн;

відсоток, під який планується здійснювати запозичення – 12% річних;

доходи бюджету – 13897 тис. грн.

 

Задача 9

Визначити:

максимальну ставку, під яку можна здійснювати запозичення при збереженні інших планових показників бюджету;

на яку суму треба скоротити плановий дефіцит бюджету

на основі таких даних:

плановий обсяг видатків – 130045 тис. грн;

у тому числі загальний фонд – 90011 тис. грн;

плановий дефіцит бюджету – 22950 тис. грн;

відсоток за позикою, яку планується залучити на покриття планового дефіциту 11% річних;

платежі з обслуговування запозичень минулих років, які сплачуються у плановому році – 7240,5 тис. грн.

 

Задача 10. Провести аналіз фінансового стану бюджету на основі таких даних:

 

 

 

Задача 11. Визначити, на яку суму планові платежі з обслуговування боргу перевищують норму та на яку суму необхідно скоротити обсяг дефіциту бюджету, якщо здійснювати запозичення за запропонованою ставкою, на основі таких даних (тис. грн).