І.В.Мамчук - Основи менеджменту та маркетингу. Конспект лекцій

Просмотров: 11236



Похожие книги

І.В.Мамчук - Основи менеджменту та маркетингу. Конспект лекцій

Дужий І.Д. - Диференціальна діагностика вогнищевих процесів у фтизіопульмонології

Л.Д.Ландау, А.И.Ахиезер, Е.М.Лифшиц - Курс общей физики. Механика и молекулярная физика

Літнарович Р.М. - Комп ютерна алгебра

Павленко І.В. - Метод скінченних елементів в задачах коливань механічних систем На-вчальний посібник