Тема 12 Система і характеристики маркетингу

 

1 Види попиту та види маркетингу.

2 Класичний характер попиту на товари і послуги.

3 Життєвий попит та модель споживчого попиту.

4 Міжнародний маркетинг.

 

1    Одним з основних показників яким характеризується ринок є рівень попиту на товари і послуги. З точки зору маркетингу попит – фінансово забезпечена потреба (згода купити товар за встановленими цінами).

На ринку є 8 видів попиту і відповідних ним 8 видів маркетингу. Це зображено у таблиці 12.1

      Таблиця 12.1- Види попиту та маркетингу

1 Негативному попиту відповідає конверсійний маркетинг – ринкова ситуація, яка характеризується тим, що товар на ринку є, але він практично не купується.

Завдання  маркетингу:

Пояснити споживачам призначення товару.

Широко використати рекламу.

 

2 Відсутньому попиту відповідає стимулюючий маркетинг – ринкова ситуація, коли товар в наявності є, призначення його зрозуміле, але розкуповується він погано.

Причини:

Байдуже ставлення до товару

Моральна застарілість

Високий рівень ціни

 Завдання:

Ознайомити споживача з різнобічними властивостями товару.

Врахувати умови, що стримують використання товару.

3 Спадаючому  попиту відповідає ремаркетинг – ринкова ситуація, в яку рано чи пізно потрапляє будь-який товар.

Завдання:

Модернізація

Надання йому ринкової новизни із завданням переорієнтуватися на інші ринки або замінити товар.

4 Прихованому попиту відповідає розвиваючий маркетинг – ринкова ситуація, коли товару в наявності практично не має, потреба в ньому є, але про наявність цього товару споживачі навіть не запитують.

Завдання:

Створити відповідні товари та послуги.

Перемістити товар з інших ринків.

5 Нерегульованому попиту відповідає синхромаркетинг – ринкова ситуація, за якої споживачі в певні періоди відмовляються від споживання деяких товарів та послуг.

Завдання:

Переорієнтація мотивів.

Гнучкі ціни.

Реклама. 

6 Повноцінному попиту відповідає підтримуючий маркетинг – ринкова ситуація, за якої успішно реалізовується весь вироблений товар.

Завдання:

Оптимальна цінова політика.

Реклама.

7 Надмірному попиту відповідає демаркетинг – ринкова ситуація, яка склалась у зв’язку з дефіцитом певних товарів (модних, престижних).

Завдання:

Підвищення ціни.

Припинення витрат на рекламу.

Продаж за кордон ліцензії.

8 Нераціональному попиту відповідає протидіючий маркетинг продаж товарів небезпечних для життя людини (алкоголь, тютюн, наркотики).

Завдання:

Вилучити товар з торгової мережі.

Припинення випуску.

 

2    Попит як і товар з часом змінюється відповідно до свого життєвого циклу. Класичний характер попиту на товари і послуги має такий вигляд:

Таблиця 12.2-Вікова характеристика споживачів

 

 

 

 

 

Продовження табл.12.2

 

3    Життєвий попит піддається математичному моделюванню і така математична модель в загальному вигляді може бути записана так:

, де               (12.1)

Z – множина відповідних реакцій споживачів;

P – основний елемент прийняття рішення про покупку;

X – збуджуючі фактори;

Y – множина характеристик покупців;

A – множина невизначених факторів;

Q – множина іншої інформації щодо проблеми покупки.

Загальна модель споживчого попиту має такий вигляд:

модель споживчого попиту найбільшою мірою залежить від характеристики суспільних класів.

 

Таблиця 12.3 - Характеристика суспільних класів

Продовження табл.12.3

4    Міжнародний маркетинг – маркетинг товарів і послуг за межами країни перебування товаровиробника.

Для успішної роботи підприємства за рубежем потрібно:

вивчити середовище маркетингу в цій країні;

обрати потрібні ринки;

визначити методи виходи на ці ринки;

розробити відповідний комплекс маркетингу;

створити службу міжнародного маркетингу.

При цьому потрібно пам’ятати, що робота на зарубіжних ринках, особливо в розвинутих країнах, має базуватись на концепціях соціально-етичного маркетингу (СЕМ). Концепція Сем розрізняє п’ять підходів до організації маркетингової діяльності:

концепція виробництва – енергозбережні технології, використання досягнень НТП, утилізація відходів, зменшення екологічного забруднення середовища;

концепція товару – товар має бути екологічно чистим і відповідати міжнародним стандартам конкурентоспроможності;

концепція збуту – передбачає мінімальну кількість посередників;

концепція маркетингу – використовує його загальні теорії і тактики;концепція СЕМ – базується на всіх попередніх