Анотація

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

 

Основи менеджменту та маркетингу. Конспект лекцій - І.В.Мамчук

 

для студентів спеціальностей

7.091605 «Хімічна технологія високомолекулярних сполук», 6.091401 «Системи управління та автоматики»

денної та заочної форм навчання

 

 

 

 

 

 

Суми

Вид-во СумДУ

2007

Кафедра економічних та соціальних дисциплін Шосткинського інституту СумДУ