Тема 4. Обґрунтування доцільності інвестиційного проекту

 

4.1. Проблеми оцінки ефективності інвестиційних проектів.

4.2. Поняття та склад грошового потоку.

4.3 Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів.

4.3.1. Методи оцінки ефективності інвестицій, основані на дисконтуванні.

4.3.2. Прості методи оцінки ефективності інвестицій.

4.4. Методи оцінки конкуруючих інвестиційних проектів.

4.5. Способи урахування відмінностей у термінах життя інвестиційних проектів.