4.3. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів

 

Мета оцінки будь-якого проекту полягає у відповіді на запитання: чи виправдовують майбутні надходження за проектом теперішні витрати.

Теорія інвестиційного аналізу передбачає використання певної системи аналітичних методів і показників, які в сукупності дозволяють дійти достатньо об'єктивного висновку стосовно ефективності проекту.

Найчастіше застосовуються п'ять основних методів.

У свою чергу, їх можна об'єднати у дві групи:

1. Методи, засновані на застосуванні  дисконтування:

метод визначення чистої приведеної (поточної) вартості;

метод розрахунку рентабельності інвестицій;

метод розрахунку внутрішньої норми прибутку.

2. Методи, що не передбачають використання концепції дисконтування (прості методи):

метод розрахунку періоду окупності інвестицій;

метод визначення бухгалтерської рентабельності інвестицій.

Обов’язковою умовою оцінки є також припущення, що всі витрати і всі результати, з якими будуть пов'язані аналізовані інвестиційні проекти, носять грошовий характер.