Анотація

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

 

 

 

 

Проектне фінансування. Конспект лекцій - І.Д. Скляр

 

 

для студентів спеціальності

7.050104 «Фінанси»

денної форми навчання

 

 

 

 

Затверджено на засіданні

кафедри фінансів як конспект

лекцій з дисципліни

«Проектне фінансування».

Протокол № 2  від 23.09.2008 р.

 

 

 

 

 

 

Суми

Вид-во СумДУ

2008Конспект лекцій з дисципліни «Проектне фінансування» / Укладачі:        І.Д. Скляр, В.М. Боронос. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 77 с.

 

Кафедра фінансів