4.4. Методи оцінки конкуруючих інвестиційних проектів

 

Трапляється, коли різні показники прийнятності інвестицій призводять до суперечливих висновків. Переважно це стосується конкуруючих інвестицій.

Виникнення конкуренції між інвестиційними проектами можливе через дві причини.

По-перше, інвестиції можуть конкурувати просто внаслідок того, що вони є взаємовиключними через причини неекономічного характеру.

По-друге, інвестиції можуть конкурувати через бюджетні обмеження (іноді ця ситуація визначається як раціонування капіталу). У такій ситуації у портфелі підприємства знаходиться декілька невзаємовиключних проектів з позитивними величинами показників ефективності, але на реалізацію всіх проектів не вистачає коштів.

Інвестиції виявляються взаємовиключними в тих випадках, коли вони забезпечують альтернативні способи досягнення одного і того самого результату або використання якогось обмеженого ресурсу, але не грошових коштів.

Очевидно, що подібно до багатьох інших економічних завдань з обмеженістю ресурсів, даний тип проблем вибору виникає лише у фіксованих часових рамках, у межах яких подолати цю обмеженість ресурсів виявляється неможливо.

Розглянемо таку проблему на прикладі.

Підприємству необхідно звести нову котельню для опалювання побудованого житлового мікрорайону. Для цього можна використання трьох видів палива: вугілля, газу і мазуту. Проведений заводськими енергетиками та економістами розрахунок дозволить побудувати аналітичну таблицю для кожного з варіантів енергозабезпечення.

Як видно з таблиці 4.2 запропоновані проекти відрізняються за показниками ефективності: за показником NPV найбільш вигідним є проект, що передбачає використання газу; за показником індексу рентабельності – проект із використанням мазуту; вугільний проект забезпечує найвищу максимальну доходність – IRR = 18%.

Причинами таких суперечливих висновків є:

відмінності в графіках майбутніх грошових надходжень;

різні суми необхідних інвестицій.

Отже, у такому разі прийняти рішення на основі розглянутих методів без додаткового аналізу неможливо.

 

 

Таблиця 4.2 -  Дані для аналізу варіантів.

 

 

Для цього необхідно знайти перетин (точку) Фішера – таке значення ставки дисконтування, за якого проекти мають однакове значення ЧПВ, тобто є рівноефективними (рис. 4.3).

Це значення ділить всю сукупність можливих ставок дисконтування на 2 інтервали.

Якщо бажана дохідність, яка використовується для вибору ставки дисконтування, потрапляє в інтервал , більш ефективним є проект, що передбачає використання газу, оскільки за цих умов він забезпечує більше значення ЧПВ, оскільки саме цей показник є вирішальним у виборі.

Якщо ж бажана дохідність, яка використовується для вибору ставки дисконтування, потрапляє в інтервал  - більш ефективним є проект із використанням вугілля.