Тема 5. Ризики проектного фінансування

 

4.1. Характеристика ризиків проектного фінансування.

4.2. Методи урахування ризиків і невизначеності при оцінці інвестиційних проектів.

                4.2.1. Метод корегування норми дисконту.

                4.2.2. Імітаційна модель оцінки ризику.

                4.2.3. Метод побудови безризикового еквівалентного грошового потоку.