5.2. Методи урахування ризиків і невизначеності при оцінці інвестиційних проектів

 

Розглянемо декілька підходів до вирішення проблеми аналізу інвестиційних проектів в умовах ризику і невизначеності.