Тема 1. Теоретичні основи проектного фінансування

 

Зміст, характеристика і мотивація проектного фінансування.

Принципи проектного фінансування.

Види проектного фінансування.

Сучасний стан і перспективи розвитку проектного фінансування в Україні.