2.1.4 Ситуаційний аналіз

 

Планування припускає попереднє дослідження ситуації на фірмі, вивчення численних факторів зовнішнього середовища. Це і є ситуаційний аналіз, що є найважливішою частиною рекламного планування. Він проводиться за такими напрямами:

- аналіз зовнішнього середовища фірми, основних, небезпек і можливостей;

- аналіз внутрішнього середовища фірми, вивчення сильних і слабких сторін її діяльності;

- аналіз стратегічних альтернатив подальшого функціонування фірми.

У процесі ситуаційного аналізу досліджуються такі елементи маркетингової діяльності фірми, які наведені в таблиці 4.

 

Таблиця 4 - Елементи маркетингової діяльності, що досліджуються в процесі  ситуаційного аналізу

Продовження табл. 4

Продовження табл. 4