2.6.3 Оцінка економічного ефекту рекламної кампанії

 

Визначення економічної ефективності реклами зводиться до таких розрахунків:

1) Визначається додатковий товарообіг під впливом реклами(Т) за формулою

,

 

де  - середньоденний товарообіг дорекламного періоду, грн;

 - приріст середньоденного товарообігу за рекламний і післярекламний періоди, %;

 - кількість днів обліку товарообігу в рекламному й післярекламному періодах;

 

2) розраховується економічний ефект (Е) проведеної рекламної кампанії за формулою

 

,

 

де  - додатковий товарообіг під впливом реклами, грн;

 - торговельна надбавка на товар у відсотках до ціни реалізації;

 - витрати на рекламу, грн;

 - додаткові витрати з приросту товарообігу, грн.

 

Ефективність реклами, яка розміщення на транспорті, можна визначити за формулою

 

,

 

де К1 - К4 - коефіцієнти контактів з рекламою;

Рп - кількість пішоходів;

пАа - середня кількість автомобілів;

тАтр - середня кількість транспортних засобів;

Ртр - кількість пасажирів усередині транспортного засобу з рекламою.

 

Для зіставлення економічної ефективності витрат на проведення різних рекламних заходів необхідно визначити їх рентабельність.

Рентабельність рекламування товару (Р) визначають за формулою

,

де            П – прибуток, отриманий від рекламування товару, грн;

М – витрати на рекламу даного товару, грн.

 

Певну цінність під час аналізу ефективності рекламної кампанії можуть дати такі допоміжні показники торговельної ефективності:

1) приросту обсягу збуту за період, що пройшов після рекламної кампанії;

2) відношення приросту обсягу продажів товару до суми витрат на його рекламу;

3) відношення приросту прибутку, отриманого після рекламної кампанії, до суми рекламних витрат;

4) динаміка рівня рекламних витрат у загальному обсязі продажів;

5) витрати на рекламу, що припадають на 1000 споживачів, які були під впливом усіх видів реклами;

6) витрати на рекламу, що припадають на 1000 споживачів, які були під впливом даних засобів реклами;

7) кількість покупок даного товару, які викликані його рекламою, та ін.

Зі сказаного вище можна зробити висновок про те, що контроль реклами, навіть на рівні рекламної служби фірми, має тактичний характер, вимагає досить високого рівня компетентності співробітників, зусиль і коштів. Тому проведення заходів контролю реклами економічно доцільно тільки при досить високих обсягах рекламних витрат.