1.1.2 Призначення та сутність рекламного менеджменту

 

Рекламування - це створення рекламної продукції й організація її доведення до потенційних покупців у такій формі, щоб вони зрозуміли, які саме споживчі якості відрізняють даний товар від аналогічного.

Рекламний менеджмент є організаційною основою рекламної діяльності, охоплює весь рекламний процес – від дослідження ринку й визначення потреб у рекламі до створення рекламного продукту, його публікації (показу) і дослідження ефективності проведених рекламних кампаній.

Рекламний менеджмент являє собою систему процесів – аналіз, розроблення, планування, практичну реалізацію й контроль ефективності комплексу рекламних заходів, спрямованих на досягнення конкретних маркетингових цілей.

Рекламний менеджмент включає :

аналіз ринкової ситуації з метою визначення потреби у рекламі;

дослідження рекламної аудиторії;

дослідження ринку рекламних засобів;

розроблення стратегії й тактики рекламних звернень;

розроблення плану рекламної кампанії;

реалізацію плану рекламної кампанії;

аналіз ефективності рекламних програм, розроблення рекомендацій із коректування рекламної кампанії.

Сутність рекламного менеджменту полягає в управлінні рекламною діяльністю для досягнення таких цілей:

створення позитивного іміджу фірми й популярності її товарів;

інформування про споживчі властивості рекламованого товару і його переваг перед товарами фірм-конкурентів;

інформування про місця можливого придбання товарів;

створення системи інформаційно-сервісних послуг;

забезпечення стабільного збуту товарів і припливу покупців;

залучення оптових покупців, дилерів і корпоративних клієнтів;

забезпечення тривалого й ефективного функціонування фірми в конкретному сегменті ринку.