С.А. Кравченко - Ресурсообеспеченность, производственные затраты и продуктивность сельскохозяйственных предприятий Сумской области в процессе адаптации в условиях рынка

Просмотров: 1309Похожие книги

С.А. Кравченко - Ресурсообеспеченность, производственные затраты и продуктивность сельскохозяйственных предприятий Сумской области в процессе адаптации в условиях рынка

Г.А. Бондаренко - Технология использования сжатых газов. Курс лекций

- Попередження забруднення навколишнього природного середовища відпрацьованими моторними оливами – Чайка О.Г.

О. І. Сміян - Стан мікроелементного забезпечення та імунної системи при вегетативно-судинних дисфункціях у дітей із групи радіаційного ризику та шляхи їх корекції

Чорток Ю. В. - Еколого-економічний механізм управління логістичною системою торговельного підприємства