1.10 Організація зв’язку в батареї

 

Зв’язок у батареї організовується на підставі рішення командира батареї і розпорядження по зв’язку штабу дивізіону з урахуванням наявності та стану сил і засобів зв’язку.

За організацію зв’язку в батареї відповідає командир батареї, безпосередньо організовує зв’язок та відповідає за його стійку роботу - командир взводу управління.

Командир батареї повинен мати зв’язок:

– з командиром дивізіону;

– зі старшим офіцером батареї;

– з ПСП (БСП), якщо він розгортається;

– з командиром загальновійськового підрозділу, яко-

му батарея додана, або підтримує;

– з командиром підрозділу артилерійської розвідки,

призначеного для обслуговування стрільби батареї.

Для забезпечення зв’язку в батареї використовуються радіо, дротяні, рухомі та сигнальні засоби.

Радіозв’язок є найважливішим, а іноді і єдиним засобом, за допомогою якого можна забезпечити управління батареєю. Радіозв’язок командира батареї з командиром дивізіону організовується по радіомережі командира дивізіону, в яку також вмикаються радіостанції інших командирів батарей та начальника штабу дивізіону. Радіозв’язок командира батареї зі старшим офіцером батареї, ПСП (БСП), командиром підрозділу артилерійської розвідки організовується по радіомережі командира батареї. Радіозв’язок командира батареї з командиром загальновійськового підрозділу організовується шляхом увімкнення радіостанції командира батареї в радіомережу командира загальновійськового підрозділу (рис.1.15). Режим роботи в усіх радіомережах відкритий - радіотелефон з використанням документів скритого управління військами.

 

 

Зв’язок за допомогою дротяних засобів організовується до переходу наших військ у наступ, у районах зосередження, у вихідних районах та забезпечується від КСП батареї по напрямках з ВП, ПСП (БСП), КСП командира загальновійськового підрозділу, якщо їх пункти управління розміщені не сумісно, силами і засобами взводу управління батареї (рис.1.16).

Зв’язок рухомими засобами організовується для передавання усних та письмових розпоряджень, наказів, для цього призначаються 1-2 посильних від кожної батареї на КСП дивізіону.

Сигнальні засоби використовуються для передавання сигналів оповіщення, взаємодії, відкриття та перенесення вогню, цілевказівки.

Тільки комплексне використання усіх засобів зв’язку забезпечує безперервне управління батареєю у бою.

Після отримання від командира батареї завдання на організацію зв’язку командир взводу управління розраховує час і намічає послідовність виконання робіт із організації і забезпечення зв’язку, уточнює розрахунок сил та засобів зв’язку (таблиця 1.2) і доводить завдання старшому радіотелефоністу (начальникам напрямків зв’язку) або командиру відділення управління по установленому зв’язку.

При доведені завдання у бойовому наказі, після слова “НАКАЗУЮ” командир взводу управління вказує:

– з ким і до якого часу встановити зв’язок;

– розподіл сил і засобів радіозв’язку за напрямками і мережами;

– час вмикання і режим роботи радіостанцій;

– час і порядок встановлення дротяного зв’язку (начальників, напрямків зв’язку, сили і засоби, що виділяються);

– резерв зв’язку і місце його розташування.

 

Таблиця 1.2 Розрахунок сил та засобів зв’язку в батареї

Напрям

зв’язку, ПУ     Засіб зв’язку

            о/с       1В14   1В13   Р159    П-274

(км)     ТА-57

КСП    2          1                                            

ПСП    1                                 1                      1

ВП                              1                                

КСП - ВП        4                                             5          3

КСП - ПСП                                                    0,5      

Усього            7          1          1          1          5,5       4

Резерв -           -           -           -           2          2

Після доведення завдань командир взводу управління надає виписки з таблиць радіоданих і позивних телефонних станцій і посадових осіб.

По закінченні робіт з організації зв’язку командир взводу управління перевіряє готовність зв’язку в кожній радіомережі (напрямку), знання особовим складом сигналів оповіщення, порядку передавання команд і своїх обов’язків. Оформлює документи по зв’язку. Про готовність зв’язку доповідає командирові батареї і начальнику зв’язку дивізіону.

Командир взводу управління по зв’язку розробляє такі документи:

– схеми радіо і дротяного зв’язку;

– розрахунок сил і засобів зв’язку;

– виписки з таблиць радіоданих, позивних телефонних станцій і посадових осіб.

Схеми радіо та дротяного зв’язку є робочими документами взводу управління. Відпрацьовуються вони, як правило, на робочій карті.

Розрахунок сил і засобів зв’язку здійснює командир взводу управління після отримання завдання від командира батареї та складання схем радіо і дротяного зв’язку і є робочим документом, по якому він проводить розподіл особового складу і засобів зв’язку.

Розподіл сил і засобів зв’язку командир взводу управління проводить у такій послідовності:

– по карті визначає відстань між КСП і ВП;

– залежно від рельєфу місцевості - виміряну відстань по карті збільшує на 20-50% і, виходячи з цього, виділяє необхідну кількість кабелю на напрямок КСП-ВП.

Телефонних апаратів на напрямок КСП-ВП необхідно мати не менше трьох, два під’єднаних до лінії, один на ВП для перевірки лінії при  пориві. На КСП з цією метою використовують телефонний апарат з резерву зв’язку. Якщо не вистачає апаратів, декілька ліній можуть під’єднатися до одного апарата. Наприклад, з ВП і ПСП (БСП) розподіл особового складу за напрямками зв’язку залежить від наявності часу на організацію зв’язку: чим менше буде часу, тим більше буде задіяно особового складу.

Для руху радіотелефоністів при прокладанні ліній зв’язку по компасу командир взводу управління визначає, використовуючи карту, магнітні азимути напрямку зв’язку. Складає картку руху радіотелефоніста, на якій визначає напрямок руху і кількість дроту.

Виписки з таблиць радіоданих, позивних телефонних станцій і посадових осіб є документами, необхідними для встановлення радіо і телефонного зв’язку та ведення переговорів.