1.11 Обслуговування стрільби батареї (взводу)

 

Обслуговування стрільби батареї (взводу) - найважливіше завдання взводу управління. Взвод управління може залучатися для обслуговування пристрілювання цілей при веденні вогню батареї (взводу) самостійно і в складі дивізіону.

Ведення вогню батареї (взводу) самостійно

При обслуговуванні стрільби батареї (взводу) функціональні обов’язки особового складу розподіляються завчасно.

Командир взводу управління дає цілевказівку розвіднику-далекомірнику для засічки цілі і наносить ціль на свою робочу карту від орієнтира. Потім контролює правильність доповіді дирекційного кута і дальності. За дирекційним кутом і дальністю наносить ціль на робочу карту і, переконавшись, що ціль засічена правильно, доповідає „Вірно”. Визначає висоту цілі, необхідні коефіцієнти і доповідає їх командиру батареї.

Розвідник-далекомірник постійно перевіряє правильність орієнтування приладу, вимірює дальність та дирек-ційні кути по цілях і розривах (по групі розривів визначає середнє значення).

Старший топогеодезист записує дані розвідки до журналу розвідки та обслуговування стрільби, за необхідності виконує їх обробку та доповідає командиру батареї (командиру взводу управління).

Командир відділення управління контролює орієнтування приладів, веде спостереження за розвіданими цілями, визначає дирекційні кути по розривах снарядів своєї батареї, веде журнал розвідки та обслуговування стрільби, контролює роботу розвідника і радіотелефоністів.

Командир взводу управління і командир відділення управління за вказівкою командира батареї можуть виконувати вогневі завдання.

Радіотелефоністи передають команди виконуючого вогневе завдання, приймають доповіді радіотелефоніста з ВП, повторюють їх, ведуть запис усіх поданих команд і прийнятих доповідей.

 

Ведення вогню батареєю у складі дивізіону

Отримавши у команді командира дивізіону характер і координати цілі, командир взводу управління наносить ціль на карту; визначає за картою з КСП батареї дирекційний кут і дальність до цілі та доповідає: “Ціль 21, дирекційний 17-30; дальність 2800”, розраховує необхідні коефіцієнти, визначає по карті положення цілі стосовно орієнтирів і місцевих предметів, знаходить ціль на місцевості, доповідає її положення командирові батареї і вказує розвідникам. Розвідник-далекомірник по дирекційному куту і дальності відшукує ціль на місцевості.

На СП, розгорнутому на місцевості, командир відділення управління та розвідник по дирекційному куту наводять прилади і знаходять ціль.

По команді “Вогонь” усі прилади наводять у ціль для спостереження розривів снарядів батареї. Командир взводу управління доповідає командирові батареї відхилення розривів від цілі.

Черговий розвідник-спостерігач веде спостереження за діями противника.

Радіотелефоністи на КСП і ВП приймають команди командира дивізіону.

Радіотелефоністи на КСП приймають доповідь про готовність вогневих взводів до відкриття вогню (про відкриття вогню) і за розпорядженням командира батареї доповідають командирові дивізіону.

Радіотелефоністи на ВП доповідають обчислені установки по цілі в штаб дивізіону, а про готовність до відкриття вогню - командирові батареї і командирові дивізіону. Після виконання вогневого завдання такі доповіді надходять про закінчення стрільби і витрату боєприпасів.