1.12 Робота командира взводу управління з організації бойових дій

 

Завдання командир взводу управління отримує від командира батареї.

Після отримання завдання командир взводу управління зобов’язаний:

– з’ясувати отримане завдання й оцінити обстановку;

– вибрати місце, розгорнути КСП, провести його топогеодезичну прив’язку і керувати інженерним обладнанням;

– довести до особового складу умовні найменування місцевих предметів, орієнтири і завдання;

– перевірити підготовку приладів до ведення розвідки і засобів зв’язку до роботи;

– установити і безперервно підтримувати стійкий зв’язок з вогневими взводами батареї і загальновійськовим підрозділом;

– особисто вести розвідку противника і місцевості, спостерігати за діями загальновійськових підрозділів, ставити завдання на засічку цілей і обслуговування стрільби, обробляти розвіддані, контролювати точність визначення координат цілей, визначати їх висоту і доповідати за результати розвідки командиру батареї;

– визначати (отримувати від доданих засобів розвідки) відхилення розривів від цілі при коректуванні вогню;

– контролювати виконання поставлених завдань особовим складом взводу;

– своєчасно (заздалегідь) готувати КСП до переміщення й управляти взводом при пересуванні;

– готувати прилади і машини до роботи вночі;

– організовувати захист особового складу від ЗМУ, безпосередню охорону і самооборону КСП;

– вести необхідну документацію;

– контролювати виконання особовим складом вимог скритого управління військами;

– бути готовим прийняти на себе управління вогнем батареї.

При з’ясуванні отриманого завдання командир взводу управління повинен зрозуміти:

– бойове завдання загальновійськового підрозділу, якому батарея додана (підтримує);

– завдання сусідів та порядок взаємодії з ними;

– завдання батареї з вогневого ураження противника, район основної (запасної) ВП, місця КСП (ПСП, БСП), основний напрямок стрільби, спосіб визначення установок для стрільби на ураження;

– завдання та смугу розвідки, РОУ, час початку розвідки, нумерацію цілей;

– розвідувальні дані на напрямку дій загальновійськового підрозділу (якщо вони є в командира батареї), порядок та час доповіді розвідданих у штаб дивізіону;

– порядок встановлення зв’язку, позивні та частоти;

– час готовності до виконання завдання.

На підставі з’ясування отриманого завдання командир взводу управління віддає вказівки щодо підготовки взводу до бойових дій.

Оцінюючи обстановку, командир взводу управління вивчає:

– склад, положення і можливий характер дій противника;

– положення, стан, можливості та забезпеченість взводу управління;

– характер місцевості та її вплив на бойові дії взводу;

– умови спостереження та ведення розвідки;

– радіаційну, хімічну і біологічну обстановку;

– стан погоди, пору року і час доби.

Місце КСП (СП) обирає командир батареї або за його вказівкою командир взводу управління.

Розгортання КСП (СП) здійснюється за розпоряд-женням командира взводу (відділення) управління (додаток 3).

Після розгортання КСП проводиться орієнтування і підготовка приладів. Виконується топогеодезична прив’яз-ка КСП.

За готовністю КСП до роботи командир взводу управління ставить завдання з розвідки методом доведення усного бойового наказу. Перед відданням бойового наказу командир взводу управління дає умовні найменування місцевим предметам і вибирає (призначає) орієнтири.

 

Питання для самоконтролю

1 Склад і призначення взводу управління.

2 Види спостережних пунктів, їх призначення.

3 Що містить організація артилерійської розвідки в батареї?

4 Які документи ведуться на КСП (СП) батареї, їх зміст.

5 Способи визначення координат СП, їх зміст.

6 Способи визначення дирекційних кутів орієнтирних напрямків, їх зміст.

7 Зміст бойового наказу командира взводу управління.

8 Способи цілевказівок.

9 Що містять збір та оброблення розвідувальних даних?

10 Який порядок орієнтування приладів на пунктах спряженого спостереження?

11 Порядок організації радіозв’язку в батареї.

12 Порядок організації дротяного зв’язку в батареї.

13 Обов’язки посадових осіб взводу управління при обслуговуванні стрільби батареї (взводу).