2.2.4 Дії взводу управління при обороні в горах

 

При організації розвідки в горах необхідно враховувати такі особливості:

– обмежені можливості для спостереження по фронту та глибині внаслідок різкої пересіченості рельєфу місцевості;

– складність спостереження і засічки цілей, розміщених на зворотних схилах і в лощинах, а також необхідність визначення за допомогою приладів висоти цілей;

– складність пересування поза дорогами при переміщенні КСП (СП);

– складність проведення топогеодезичної прив’язки КСП (СП);

– різкозмінні метеоумови (туман, дим), що ускладнюють розвідку і засічку цілі.

Для кращого огляду місцевості, особливо підступів до переднього краю, необхідно розгортати ПСП (БСП), які можуть розміщуватися у смузі дії сусідів. У ряді випадків не виключається розташування КСП (СП) позаду ВП батареї.

Ефективним засобом розвідки в горах є спряжене спостереження. Тому необхідно його застосовувати якомога частіше.

При засічці цілей за допомогою далекоміра необхідно враховувати поправку на перевищення цілей при кутах нахилу більше 1-00. Величина поправки на приведення лінії, виміряної далекоміром до горизонту, визначається за спеціальною таблицею.

Поправка завжди віднімається. Горизонтальну дальність можна розраховувати по формулі:

Дг = Дн • соs E,                                 (5)

де        Дг - горизонтальна дальність;

Дн - наклонна дальність;

Е   - кут місця цілі.

Якщо розрахунок проводити на логарифмічній лінійці, то дальність можна визначати за формулою:

Дг = Дн • sin (15-00 - Е).                               (6)

При топогеодезичній прив’язці полярним способом також необхідно дальність приводити до горизонтальної.

У горах значно зростає витрата дроту і значно більше витрачається часу на прокладання ліній.

Під час організації розвідки спостереження встановлюється за об’єктами на підступах до переднього краю, дорогами, переходами через річки, каньйони, урвища та перевали.

Вибирати місця для СП потрібно на звернених до противника схилах гір на галявинах. З метою недопущення ураження вогнем противника недоцільно розгортати СП на важливих висотах гірського масиву. Також не слід розгортати СП на дуже великих висотах, тому що вони частіше будуть закриватися туманами, хмарами.

На КСП (СП) необхідно складати схему полів невидимості.

Доцільно визначати до місцевих предметів (перевалів, долин, великих каменів) дальності та кути для всіх приладів. Потім, при веденні розвідки в умовах обмеженої видимості, дальності до цілей можна буде визначати за кутами місця.

Під час організації радіозв’язку в горах необхідно радіостанції розміщувати на схилах, що звернені у бік кореспондента. Для забезпечення надійного зв’язку через гірські хребти необхідно використовувати проміжні станції.

Прокладання дротяних ліній у горах ускладнене різким пересіченням місцевості. Для встановлення дротяних ліній необхідно в 1,5-2 рази більше дроту, ніж в умовах рівнинної місцевості.

Перед прокладанням дротяних ліній необхідно проводити рекогносцировку.