ЗМІСТ

 

            С.

Передмова ........................................................................   6

Скорочення ......................................................................   7

Розділ 1 Основи бойового застосування взводу управління у бою .........................................   9

            1.1 Призначення, склад та завдання взводу управління батареї .........................................................  9

            1.2 Обов’язки особового складу взводу управління          10

            1.3 Спостережні пункти, їх види та призначення. Вимоги до них. .....................................................  

15

            1.4 Організація артилерійської розвідки в батареї           17

            1.5 Топогеодезична прив’язка ...................................        23

            1.6 Доведення завдань з розвідки ..............................        32

            1.7 Документи, які ведуться на КСП (СП) батареї ..         34

            1.8 Ведення розвідки в батареї, збір та оброблення розвідувальних даних .........................................           

43

            1.9 Організація спряженого спостереження ............          51

            1.10 Організація зв’язку в батареї .............................        52

            1.11 Обслуговування стрільби батареї (взводу) ......         56

            1.12 Робота командира взводу управління з організації бойових дій ..................................................

59

            Питання для самоконтролю .......................................        61

Розділ 2 Взвод управління в обороні .........................        62

            2.1 Дії взводу управління в обороні ..........................        62

            2.2 Дії взводу управління в різних умовах ...............         70

            2.2.1 Дії взводу управління під час оборони вночі ..        70

            2.2.2 Дії взводу управління під час оборони водної перешкоди .........................................................  

73

            2.2.3 Дії взводу управління під час оборони в місті          74

            2.2.4 Дії взводу управління під час оборони в горах        75

            2.2.5 Дії взводу управління під час оборони в лісі ..         77

            2.2.6 Дії взводу управління під час оборони взимку         78

            Питання для самоконтролю .......................................        80

Розділ 3 Взвод управління в наступі .........................        81

            3.1 Дії взводу управління і робота командира взводу до переходу в наступ ...................................   

81

            3.2 Дії взводу управління і робота командира взводу в наступі ........................................................  

83

            3.3 Особливості дій взводу управління в різних умовах .................................................................      

85

            3.3.1 Дії взводу управління під час форсування водних перешкод ...............................................       

85

            3.3.2 Дії взводу управління під час наступу вночі ..         87

            3.3.3 Дії взводу управління під час наступу в місті          89

            3.3.4 Дії взводу управління під час наступу в горах        90

            3.3.5 Дії взводу управління під час наступу в лісі ...        90

            3.3.6 Дії взводу управління під час наступу в степу

(пустелі) .............................................................     

91

            3.3.7 Дії взводу управління під час наступу взимку         93

            Питання для самоконтролю .......................................        94

Розділ 4 Особливості дій взводу управління в

                зустрічному бою .............................................   

95

            4.1 Завдання взводу управління ................................        95

            4.2 Організація розвідки та зв’язку ...........................         96

            4.3 Дії взводу управління на марші ..........................         97

            4.4 Дії взводу управління під час ведення зустрічного бою ......................................................................           

98

            Питання для самоконтролю .......................................        100

            Додатки ........................................................................       102

            А. Бойовий наказ кву в наступі ..................................        102

            Б. Журнал розвідки та обслуговування стрільби .....        106

            В. Розпорядження кву на розгортання КСП .............         107

            Г. Бойовий наказ кву в обороні ..................................       109

            Д. Розпорядження кву на інженерне обладнання і маскування КСП (СП) батареї ...................................           

113

            Е. Розпорядження кву із захисту від ЗМУ ................         114

            Ж. Розпорядження кву на організацію безпосередньої охорони і самооборони КСП ............................           

116

            И. Розпорядження кву на підготовку КСП до роботи вночі .......................................................................           

118

            К. Розпорядження кву на переміщення КСП ...........          120

            Л. Бойовий наказ кву на марш ...................................        121

            Список літератури .......................................................       123