1.2 Обов’язки особового складу взводу управління

 

Командир взводу управління відповідає за стан та бойову готовність взводу управління, успішне виконання ним завдань з ведення розвідки, обслуговування стрільби та забезпечення зв’язку. Він повинен завжди знати стан і можливості взводу, де знаходиться особовий склад, яке завдання виконує, і повинен надавати йому необхідну допомогу, не чекаючи прохань підлеглих.

Командир взводу управління є безпосереднім організатором артилерійської розвідки і зв’язку в батареї.

Він зобов’язаний:

– розгорнути КСП і здійснити його топогеодезичну прив’язку;

– ставити завдання особовому складу відділення управління і обслузі командирської машини;

– перевіряти підготовку приладів до ведення розвідки і засобів зв’язку до роботи;

– контролювати виконання поставлених завдань особовим складом взводу;

– особисто вести розвідку противника і місцевості, спостерігати за діями загальновійськових підрозділів;

– своєчасно обробляти результати розвідки і доповідати їх командирові батареї;

– організувати захист особового складу від ЗМУ, інженерне обладнання і безпосередню охорону та самооборону КСП;

– бути готовим управляти вогнем батареї.

Командир відділення несе відповідальність за бойову готовність, підготовку відділення (обслуги КМУ), технічний стан машини управління, приладів, засобів зв’язку, за успішне виконання отриманого завдання з розвідки та обслуговування стрільби батареї в установлені терміни, а також за виховання, військову дисципліну і моральний стан особового складу.

Він зобов’язаний:

– керувати розгортанням КСП (СП);

– здійснювати топогеодезичну прив’язку КСП (СП);

– ставити завдання розвідникам з ведення розвідки;

– особисто вести розвідку противника і місцевості;

– керувати роботою особового складу з ведення розвідки, засічки цілей і обробки даних засічки;

– перевіряти правильність розгортання й орієнтування приладів;

– своєчасно готувати КСП (СП) до роботи вночі;

– вести встановлену документацію з розвідки противника та обслуговування стрільби;

– керувати роботами з інженерного обладнання та маскування КСП (СП) й організовувати його безпосередню охорону та самооборону, стежити за дотриманням заходів маскування.

Старший розвідник-далекомірник зобов’язаний:

– готувати далекомір до роботи;

– надавати допомогу командирові відділення з топогеодезичної прив’язки КМУ;

– з’ясовувати орієнтири та умовні найменування місцевих предметів;

– вести розвідку противника, засікати цілі;

– негайно доповідати командир взводу управління за кожну з розвіданих цілей;

– періодично перевіряти правильність орієнтування далекоміра;

– знати сигнали управління та оповіщення;

– приймати та передавати команди і цілевказівки;

– виконувати роботи з інженерного обладнання і маскування місця КСП (СП);

– складати схему орієнтирів.

Розвідник зобов’язаний:

– встановлювати прилад спостереження та готувати його до роботи;

– допомагати командиру відділення при топогеодезичній прив’язці спостережного пункту;

– з’ясовувати орієнтири та умовні найменування місцевих предметів, знати їх місцезнаходження;

– вести розвідку противника, виявляти цілі та проводити їх засічку;

– негайно доповідати командирові відділення про кожну розвідану ціль, вести журнал розвідки та обслуговування стрільби;

– періодично перевіряти правильність орієнтування приладу спостереження;

– виконувати роботи з інженерного обладнання і маскування місця спостережного пункту (КСП);

– обробляти дані засічки цілей (орієнтирів, реперів);

– знати сигнали управління та оповіщення;

– за необхідності прокладати та згортати лінію зв’язку, передавати і приймати команди (цілевказівки).

Розвідка на спостережному пункті проводиться позмінно черговими розвідниками. Черговий розвідник призначається зі складу обслуги (відділення) командиром відділення.

Про зміну чергових розвідників робиться запис у журналі розвідки та обслуговування стрільби.

При цьому черговий розвідник повинен з’ясувати поставлене завдання, умовні найменування місцевих предметів і орієнтирів, вивчити місцевість у даній смузі (секторі, напрямку) розвідки, а також з’ясувати положення на місцевості розвіданих цілей.

Черговий розвідник зобов’язаний:

– вести безперервне спостереження за противником;

– знати положення своїх військ та спостерігати за їх діями;

– виявивши ціль, доповісти командирові, визначити її місцезнаходження найбільш точним за даних умов способом та занести до журналу розвідки та обслуговування стрільби;

– засікати розриви снарядів (мін) під час обслуговування стрільби своєї батареї;

– до настання темряви підготуватися до роботи вночі;

– під час зміни оповістити особу, що заступає на чергування, про все, що було виявлено в розташуванні противника, кому і коли було доведено, передати прилади спостереження та журнал розвідки й обслуговування стрільби своєї батареї;

– про зміну чергування на КСП (СП) провести запис у журналі розвідки та обслуговування стрільби.

Старший радіотелефоніст відповідає за постійну готовність радіотелефоністів до виконання завдань із забезпечення зв’язку в батареї.

Він зобов’язаний:

– керувати роботою особового складу з підтримання зв’язку під час подачі команд, розпоряджень, сигналів;

– організовувати і контролювати роботу чергових радіотелефоністів;

– стежити за дотриманням правил СУВ і радіодисципліни;

– проводити заходи із захисту радіозасобів від радіоперешкод противника;

– організовувати роботу з інженерного обладнання і маскування робочих місць радіотелефоністів;

– своєчасно здавати акумуляторні батареї для заряджання;

– утримувати резерв засобів зв’язку в постійній готовності до роботи;

– забезпечувати збереження засобів зв’язку в робочому стані, правильне їх зберігання та експлуатацію.

Черговий радіотелефоніст відповідає за безперебійне забезпечення зв’язку.

Він зобов’язаний :

– розгортати засоби зв’язку і готувати їх до роботи;

– твердо знати радіодані, позивні й встановлені сигнали оповіщення та управління;

– своєчасно, стисло і чітко передавати усі розпорядження, команди, сигнали;

– виконувати вимоги СУВ;

– негайно доповідати про всі отримані розпорядження, команди, сигнали;

– проводити заходи щодо відновлення пошкодженого зв’язку;

– проводити запис усіх переданих і отриманих розпоряджень, команд, сигналів.