Швачко С.О. - Семантична полівекторність квантитативних слів. Лінгвокогнітивні аспекти

Просмотров: 986Похожие книги

Швачко С.О. - Семантична полівекторність квантитативних слів. Лінгвокогнітивні аспекти

- Теория сетей Петри и моделирование систем. Часть 2- Дж. Питерсон

- Совершенствование гидродинамических фильтров за сет закрутки потока в кольцевой области снаружи фильтроэлемента – Бревнов А.А.

В.Е.Маркевич - Морфофункціональні та біохімічні показники у дітей і дорослих

А.С.Довбиш - Розроблення науково-методичних основ та інформаційних засобів проектування здатних самонавчатися адаптованих систем керування технологічними процесами