Швачко С.О. - Семантична полівекторність квантитативних слів. Лінгвокогнітивні аспекти

Просмотров: 928Похожие книги

Швачко С.О. - Семантична полівекторність квантитативних слів. Лінгвокогнітивні аспекти

О.А. Біловодська, О.Ф.Грищенко - Конспект лекцій з дисципліни. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень

В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Удосконалення фінансового механізму

Ілляшенко С.М. - Розробка наукових основ маркетингу інновацій. Частина 1

М.Ю. Баскакова - Комерційна діяльність посередницьких підприємств. Конспект лекцій