О. П. Садовнікова - Синтаксис. Словосполучення. Просте речення. Конспект лекцій

Просмотров: 2621Похожие книги

О. П. Садовнікова - Синтаксис. Словосполучення. Просте речення. Конспект лекцій

- Формування бренд-орієнтованної системи управління комунікаціями промислового підприємства – Івашова Н.В.

В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 2

А.С.Довбиш - Розроблення науково-методичних основ та інформаційних засобів проектування здатних самонавчатися адаптованих систем керування технологічними процесами

Скиданенко Ю.П. - Організаційно-економічні основи управління наслідками надзвичайних ситуацій природного характеру