О. П. Садовнікова - Синтаксис. Словосполучення. Просте речення. Конспект лекцій

Просмотров: 4217Похожие книги

О. П. Садовнікова - Синтаксис. Словосполучення. Просте речення. Конспект лекцій

С. В. Баранова - Спецрозділи перекладу. Конспект лекцій

О.А. Біловодська, О.О. Суярова - Логістика. курс лекцій

Гарбузова - Фізіологія крові

С.О. Швачко - Звіт про науково-дослідну роботу. Еволюційні тенденції квантативної лексики