Анотація

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

 МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

 

 

 

Синтаксис. Словосполучення. Просте речення. Конспект лекцій - О. П. Садовнікова

 

з дисципліни «Сучасна українська мова»

для студентів спеціальності  6. 030507 «Переклад»

денної форми навчання

 

 

Затверджено  на засіданні кафедри філології та журналістики

як конспект лекцій з дисципліни «Сучасна українська мова».

Протокол № 8 від 14.03.12.

 

 

 

 

Суми

Сумський державний університет

2012

 

Синтаксис. Словосполучення. Просте речення : конспект лекцій /  укладач О. П. Садовнікова. – Суми : Сумський державний університет,  2012. –  80 с.

 

Кафедра журналістики та філології

 

 

В опорних конспектах подається теоретичний матеріал з питань синтаксису словосполучення, простого речення і пунктуації.

Рекомендовано для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів гуманітарних спеціальностей. Матеріали можуть бути використані вчителями української мови, старшокласниками для поглибленого вивчення курсу синтаксису української мови.