Мішеніна Н.В. - Стратегічне управління. Конспект лекцій

Просмотров: 3465Похожие книги

Мішеніна Н.В. - Стратегічне управління. Конспект лекцій

В.К. Лукашев - Технология производства высокомолекулярных соедине-ний. Производство нитратов целлюлозы

Сабадаш В.В. та ін.. - Звіт про науково-дослідну роботу. Формування економічного механізму вирішення міжнародних екологічних конфліктів

А.Б. Барский - Нейронные сети. Распознавание, управление, принятие решений

І.М. Кобушко - Фінансове посередництво. Конспект лекцій