Тема 3 МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА

 

3.1 Стратегічний баланс

3.2 SWOT-аналіз

3.3 РЕSТ-аналіз

3.4 Прогнозування в системі стратегічного управління