3.3 PEST – аналіз

    

                 РЕSТ-аналіз — це конкретний інструмент стратегічного аналізу далекого зовнішнього середовища організації.

                Окремі фактори зовнішнього середовища на різні ор­ганізації справляють різний вплив. При цьому вважається за­гальновизнаним, що великі організації від далекого зовнішнього середовища залежать більше, ніж дрібні.

Серйозний стратегічний аналіз далекого зовнішнього сере­довища для конкретної організації означає вихід на свій особли­вий перелік ключових факторів даного середовища і відповідний специфічний багатофакторний системний аналіз (табл. 3.3). При такому стратегічному аналізі в організації як мінімум повинен бути повний перелік:

- факторів і тенденцій далекого зовнішнього середовища, що

справляють значний вплив на бізнес організації;

- факторів, що містять потенційні загрози бізнесу організації;

- факторів, розвиток яких містить нові можливості для бізне­су організації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3.3 - РЕSТ-аналіз тенденцій, що мають істотне значення для стратегії організації

 

 

                Складання зазначених переліків, моніторинг відповідної  інформації, системний аналіз усіх факторів і тенденцій, розроблення на основі аналізу проектів адекватних стратегічних рішень у конкретні позиції «живої стратегії організації» - усе це міститься у певній системі професійної діяльності. Одне з робочих її найменувань - підсистеми стратегічного аналізу далекого зовнішнього середовища організації.                                                         

                  У різних організаціях можливі різні варіанти побудови зазначеної підсистеми. Кращий варіант – це коли моніторинг та первинний аналіз конкретних позицій правильно розподілений  між відповідними спеціалізованими службами організації. Це означає, що фінансові позиції зовнішнього середовища  аналізує фінансова служба, маркетингові - відділ маркетингу, технологічні новинки - технологи і т.д.

                 Але при цьому загальне зведення усіх окремих позицій стратегічного аналізу далекого зовнішнього середовища повинен робити якийсь один спеціалізований підрозділ, наприклад відділ стратегічного розвитку організації.