Тема 4 ПОРТФЕЛЬНИЙ АНАЛІЗ

 

4.1 Сутність та етапи портфельного аналізу

4.2 Матриця «темпи зростання ринку - частка на ринку» (модель ВСG)

4.3 Матриця «привабливість ринку (галузі) - конкурентоспроможність компанії» (модель GЕ/McKinsey)

4.4 Модель стратегічного аналізу (база даних РІMS)