ЗМІСТ

 

 

 

С.

Тема 1 Стратегічне управління……………………………..4

Тема 2 Конкурентоспроможність підприємства…………..8

Тема 3 Методи аналізу та прогнозування середовища підприємства………………………………………………....26

Тема  4   Портфельний аналіз………………………………36

Тема 5 Інформаційне забезпечення стратегічного управління……………………………………………………46

Тема 6 Фінансово-економічний механізм забезпечення стратегічного управління…………………………………....68

Тема 7 Напрямки стратегічного зростання підприємств....86

Список літератури………………………………………...105