Тема 7 НАПРЯМИ СТРАТЕГІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

 

7.1 Зниження економічних ризиків

7.2 Підвищення якості продукції

7.3 Орієнтація на науково-технічний прогрес