1.2 Особливості стратегічного управління

 

Стратегічне управління можна визначити як таке управління організацією, що спирається на людський потенціал як основу організації, орієнтує виробничу діяльність на запити споживачів, здійснює гнучке регулювання і своєчасні зміни в організації, що відповідають виклику з боку оточення і дозволяють організації виживати в довгостроковій перспективі.

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1.1 - Порівняння стратегічного й оперативного управління