О. Теліженко - Управління регіональним розвитком на основі показників економічного потенціалу

Просмотров: 1267Похожие книги

О. Теліженко - Управління регіональним розвитком на основі показників економічного потенціалу

А.С. Клюев, Б.В. Глазов - Проектирование систем автоматизации технологических процессов. Справочное пособие

С.М. Рибальченко - Організація бізнесу. Конспект лекцій

Н. Нильсон - Искусственный интеллект. Методы поиска решений

І.Ю. Проценко - Технологія одержання і фізичні властивості плівоких матеріалів та основи мікроелектроніки (практикуми)