Пликус И.И., Деркач Н.А., Боронос В.Н. - Финансовая санация и банкротство предприятий

Просмотров: 1629Похожие книги

Пликус И.И., Деркач Н.А., Боронос В.Н. - Финансовая санация и банкротство предприятий

Скиданенко Ю.П. - Організаційно-економічні основи управління наслідками надзвичайних ситуацій природного характеру

- Теория сетей Петри и моделирование систем. Часть 1- Дж. Питерсон

Тулякова Н. О. - Теорія інформації

Пликус И.И., Деркач Н.А., Боронос В.Н. - Финансовая санация и банкротство предприятий