Пликус И.И., Деркач Н.А., Боронос В.Н. - Финансовая санация и банкротство предприятий

Просмотров: 2349Похожие книги

Пликус И.И., Деркач Н.А., Боронос В.Н. - Финансовая санация и банкротство предприятий

Д.О.Харченко, доц - Режими поведінки статистичних моментів у неадитивній статистиці

В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Удосконалення фінансового механізму

С. М. Фролов, І. Д. Скляр - Бюджетний менеджмент прикордонних територій (теорія і практика)

С.М. Ілляшенко - Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем