Зміст

Тема 1 Концептуальні основи діяльності фінансових посередників ……………………………………………………... 6

1.1           Поняття фінансового посередництва ………………...... 6

1.2           Функції фінансового посередництва …………………. 13

1.3           Структура фінансового ринку ………………………… 16

1.4           Класифікація фінансових посередників …………….... 20

Тема 2 Математичний апарат і методичний інструментарій діяльності фінансових посередників ……... 23

2.1           Час як фактор у фінансових розрахунках ……………. 24

2.2           Види потоків платежів та їх основні параметри …….. 25

2.3           Методи урахування податків і інфляції ……………… 32

2.4           Криві доходності інвестицій ………………………….. 35

Тема 3 Банк як суб’єкт фінансового посередництва …. 38

3.1           Роль банківської системи у сфері фінансових         послуг ……………………………………………………………. 39

3.2           Функції сучасного комерційного банку ……………… 41

3.3           Класифікація комерційних банків за видами фінансових операцій ………………………………………………………….. 46

3.4           Моделі управління діяльністю банку як фінансового посередника ……………………………………………………… 51

Тема 4 Інвестиційні установи як суб’єкти фінансового посередництва ………………………………………………….. 61

4.1           Поняття інвестиційного ринку і характеристика його видів …………………………………………………………….... 62

4.2           Учасники інвестиційного ринку та їх функції ………. 65

4.3           Управління діяльністю інститутів спільного інвестування ……………………………………………………... 69

4.4           Оперативне управління портфелем фінансових інвестицій ………………………………………………………... 74

Тема 5 Фондова біржа як суб’єкт фінансового посередництва ………………………………………………..… 77

5.1           Роль і функції бірж у ринковій економіці .…………… 78

5.2           Організація біржової інфраструктури ………………... 81

5.3           Учасники біржових торгів і загальна характеристика суб'єктів біржового посередництва ……………………………. 84

5.4           Основи фундаментального і технічного аналізу як запорука успішної діяльності біржового посередника …….…. 91

Тема 6 Фінансове посередництво на валютному ринку Forex ………………………………...………………………….. 100

6.1           Основні принципи роботи і типи угод на ринку    FOREX ………………………………………………………….. 101

6.2           Сутність маржинальної торгівлі і розрахунок прибутку трейдера ……………………………………………………..….. 104

6.3           Психологія FOREX. Основи фундаментального і технічного аналізу як запорука успішної діяльності валютного трейдера ……………………...…………………………………. 111

6.4           Робота на ринку Forex за допомогою сучасних технічних засобів (Інтернет, мобільного зв’язку тощо) …..… 123

Тема 7 Договірні ощадні інститути як суб’єкти фінансового посередництва …………………………...…….. 126

7.1           Недержавні пенсійні фонди ……………………….… 127

7.2           Види пенсійних схем. Розрахунок премій і пенсій … 130

7.3           Управління діяльністю страхових компаній ……….. 134

7.4           Страхові ймовірності і страхування життя …….…… 136

Тема 8 Концепція аутсорсингу і вузькопрофільних фінансових посередників …………………….……………… 139

8.1           Компанії з управління лізинговими операціями ….... 140

8.2           Компанії з управління операціями факторингу ...….. 142

8.3           Організації з управління операціями франчайзингу .. 145

8.4           Управління іншими сучасними формами залучення активів …………………………………………………………... 150

Тема 9 Інші послуги сучасних фінансових     посередників ……………………………………………...…… 155

9.1           Сутність фінансового консультування і послуги консалтингових фірм, рейтингових агенцій, бюро кредитних історій …………………………………………………...……… 156

9.2           Поняття фінансової оцінки і послуги аудиторських фірм, фірм з оцінки майна …………………………………….. 162

9.3           Роль фінансового менеджера як посередника. Послуги з антикризового управління компанією ……………..…………. 165

9.4           Послуги, пов’язані з реструктуризацією       підприємства  ……………………………………………………169

Тема 10 Основи ризик-менеджменту у діяльності фінансових посередників ………………………….………… 176

10.1 Поняття ризику фінансування …………...………….. 177

10.2 Диверсифікація інвестицій і дисперсія доходу ……. 179

10.3         Мінімізація ризику фінансового портфелю підприємства …………………………………...………………. 183

10.4 Стратегічне фінансове планування і методи портфоліо-аналізу …………………………………………………..………. 186

Список рекомендованої літератури ……………..…….. 191