6.2 Сутність маржинальної торгівлі і розрахунок прибутку трейдера

Донедавна основними учасниками ринку Forex були банки, багатонаціональні корпорації й великі брокерські фірми. Мінімальні вимоги банків до обсягу коштів для роботи на цьому ринку становили близько мільйон доларів США. Даний вид бізнесу був недосяжний простим людям саме через необхідність великого вкладення коштів для початку операцій. 

Напевно Ви поставили собі питання: де мені взяти такі гроші? Вихід був знайдений. Із введенням у середині вісімдесятих років маржинальної торгівлі ("margin trading") картина різко змінилася. Ринок Forex став доступний і для дрібномасштабних інвесторів. Тепер банки й дилінгові центри (ДЦ) надають своїм клієнтам кредитну лінію.

Суть маржинальної торгівлі полягає в тому, що для того, щоб купити, наприклад, 100000 одиниць якої-небудь валюти, вам зовсім не потрібно мати всю цю суму. Ви можете дати банку або ДЦ «заставу» на час операції в розмірі значно меншому, чим необхідна сума. Заставу називають маржею (margin) і становить вона, звичайно, 1-10% (частіше 2-5%) від суми угоди. Відкриття рахунку й внесення грошей на депозит (внесення маржі) – перше, що Ви повинні зробити перед початком проведення торговельних операцій. Призначення депозиту – гарантія компенсації можливих втрат.

Коли Ви бажаєте продати більшу суму якої-небудь валюти, Вам видається кредит у цій валюті на цю суму. А куплена Вами валюта розміщається на депозит. Це дозволяє працювати з різними валютами (а не тільки з валютою депозиту) і на покупку й на продаж. Цей кредит і депозит є безвідсотковими, якщо позиція закрита в той самий день. Таке кредитування (і розміщення депозиту) виконуються автоматично за умовами торгівлі й без усякого спеціального оформлення.

Незважаючи на таке кредитування, банк або брокер – це виконуючий, не бере участь у прибутках клієнта – весь прибуток і всі збитки від торговельних операцій належать клієнтові. Таким чином, при маржинальній торгівлі поставка валют заміняється зобов'язанням закрити позицію зворотною угодою. А коли позиція закрита, відбувається зарахування на рахунок клієнта (реальна поставка) тількино отриманого прибутку або збитку.

Отже, для здійснення угоди щодо покупки або продажу валюти ваш фінансовий партнер, у цьому випадку ДЦ, кредитує вас відсутньою сумою, або, як говорять трейдери, надає «кредитне плече» або «важіль» (leverage).

Наприклад, для покупки 100000 доларів за швейцарські франки при маржі 1% (плече 1:100) необхідно внести лише 1000 доларів застави. Це, природно, підвищує потенційні можливості гравця: маючи в наявності відносно невеликі кошти, вона може оперувати на ринку сумами на багато разів більшими. При цьому весь прибуток або збитки, що виникли від зміни валютних курсів, записуються на його рахунок.

Клієнт укладає договір з компанією, за яким остання зобов'язується за дорученням клієнта за свій рахунок і від свого імені здійснювати дані операції. При цьому в неї виникає ризик втрат від здійснення подібних угод, тому клієнт як застава розміщає на депозит певну суму. У випадку, якщо дилінгова компанія одержує збиток від проведеної операції, то в трейдера виникають зобов'язання перед нею в розмірі цього збитку, які покриваються зі станового депозиту; якщо компанія одержала прибуток від проведеної операції, то в неї виникають зобов'язання перед трейдером у розмірі цього прибутку. На величину збитку або прибутку відповідно або зменшується або збільшується становий депозит клієнта. Дилер зобов'язаний відслідковувати всі поточні ризики за відкритою валютною позицією щодо кожного клієнта окремо й не допускати перевищення поточними збитками величини стартового депозиту.

Укладення угоди складається з декількох етапів: запит котирування, одержання котирування, подача команди, підтвердження угоди. При запиті необхідно зазначити пару валют, що цікавить (інструмент), і суму угоди. При цьому не слід повідомляти брокерові про свої наміри – покупка або продаж.

 Після одержання котирування потрібно дати команду Buy (купити) або Sell (продати), або Out (відбій, нічого). Рішення необхідно прийняти заздалегідь, тому що відповідь слід дати протягом декількох секунд – ціни на ринку постійно змінюються і брокер може скасувати котирування і запропонувати інше. Потім брокер підтвердить висновок угоди, після чого її вже не можна скасувати.

Ордер – розпорядження, дане клієнтом букмекерові, про відкриття, закриття або встановлення параметрів позиції.

Види ордерів:

•              ринковий ордер (Market Order) – відкриття/закриття позиції з котирування, що запропонує букмекер у момент запиту клієнта;

•              ліміт ордер (Limit Order) – вказівка максимальної/мінімальної ціни для здійснення букмекером BUY/SELL операцій. Для позиції типу BUY ліміт повинен бути більше поточної ціни або ціни GTС-ордера на 15 пунктів; для позиції типу SELL ліміт повинен бути меншим від поточної ціни або ціни GTС-ордера на 15 пунктів; ліміт ордер – це замовлення на здійснення угоди за більш вигідним курсом, чим є на ринку в момент розміщення ордера (тобто за більш високим курсом для продажу або більш низьким – для покупки). Ліміт ордер використається для фіксування прибутку ("Take Profit") або збитку у випадку сприятливого руху курсу;

•  стоп ордер (Stop Order) – вказівка букмекерові ціни, після досягнення якої необхідно закрити відкриту позицію. Для позицій типу BUY стіп повинен бути меншим від поточної ціни на 15 пунктів. Для позицій типу SELL стоп повинен бути більшим від поточної ціни на 15 пунктів. Стоп ордер – це замовлення на здійснення угоди за менш вигідним курсом, чим є на ринку в момент розміщення ордера (тобто за більшим низьким курсом для продажу або більш високим – для покупки). Стоп ордер використовується для обмеження можливих збитків ("Stop Loss") або для фіксування частини прибутку ("Stop Profit") за відкритою позицією у випадку несприятливого руху курсу. Ордера типів “stop” і “limit” діють до виконання або до скасування невиконаного ордера самим клієнтом;

•  GTС (Good Till Cancel) – ордер, що діє не обмежений час до скасування клієнтом або скасування за Margin сall. Являє собою вказівку букмекерові здійснити від імені клієнта угоду при досягненні заданої в ордері котирування. При виставлянні GTC-ордера задане котирування повинно відрізняться від поточного котирування не менше, ніж на 15 пунктів. Букмекер виконує GTC-ордер у випадку, коли котирування стає таким, що дорівнює заданому в ордері або ціна перетинається із заданою, але при цьому різниця між поточним і попереднім котируванням (тобто розрив, gap) не перевищує 20 пунктів. Ордери можуть мати ознаку GTC (Good Till Cancelled – дійсний до скасування). Ордер з такою ознакою залишається обов'язковим до виконання доти, поки клієнт його не скасує.

Відкрита позиція – це стан, коли трейдер підданий ризику, тобто коли зміна курсів валют впливає на стан його рахунку або, інакше кажучи, коли він може дістати прибуток або збиток від зміни курсів валют.

Якщо трейдер провів операцію покупки валюти, то говорять, що в нього довга позиція. Якщо продав – коротка позиція. Стан, коли немає відкритої позиції, трейдери часто називають "сквер" або "я в сквері". Ці жаргонні вирази походять від англійського слова Square.

Приклад 1

Відкриття позиції. Якщо укладено угоду Buy 100 000 GBP за курсом 1.8322 і відповідно Sell 183 220 USD, то виникла довга позиція за фунтом (або можна сказати за GBP/USD) і коротка позиція – за доларем.

Приклад 2

Закриття позиції. Якщо тепер укласти угоду Sell 100 000 GBP, то тим самим позиція буде закрита. При цьому буде отриманий прибуток або збиток, залежно від курсу закриття.

Якщо Ви купили валюту за однією ціною, потім продали її за іншою, то прибуток або збиток складе різницю між ціною продажу й ціною покупки, помноженої на суму угоди:

Прибуток або збиток = Сума угоди * (Ціна продажу – Ціна покупки).

Кілька зауважень:

1              Результат розрахунків за цією формулою виражається в котируваній валюті.

2              Сума угоди в цій формулі повинна бути виражена в базовій валюті, причому сума проданої й купленої базової валюти повинна бути однакова.

3              Якщо є прибуток від операції, то після розрахунків буде отриманий позитивний результат, якщо втрати – негативний.

4              Результат не залежить від того, як проводилася операція: спочатку покупка, а потім продаж або навпаки.

 

Приклад 3

Припустимо, що поточне котирування USD/CHF 1.2055/1.2060 і Ви граєте на підвищення, тобто прогнозуєте, що долар буде рости. Ви відкриваєте позицію покупкою долара за 1.2060. Через якийсь проміжок часу, припустимо, при досягненні курсу 1.2090 Ви вирішуєте закрити позицію.

Прибуток або збиток = 100000*(1.2090 – 1.2060)=300 CHF.

Або у перерахунку на долари:

Прибуток = 300 / 1.2090 = 248.14 USD.

 

Використання наведеної вище формули обмежено простими випадками. Для обчислення прибутку або збитку в загальному випадку необхідно окремо підсумувати базову й окремо котирувану валюти, причому куплена валюта береться зі знаком плюс, продана – зі знаком мінус. Цей метод дозволяє розраховувати прибуток або збиток, незалежно від того в базовій або котируваній валюті були зазначені суми угод, чи однакова сума купленої й проданої валюти.

Якщо у Вас є відкрита позиція, то у зв'язку з постійною зміною курсу у Вас буде виникати необхідність розрахунку можливого прибутку або збитку в конкретні моменти часу. Поки позиція не закрита, дані прибутки або збитки не є остаточними й називаються плаваючими (можливими або нереалізованими). Якщо Ви закриєте позицію в цей момент за цим курсом, то одержите саме такий прибуток або збиток. Для розрахунку можливого прибутку або збитку використають ті самі формули.

За наявності відкритої позиції поточний залишок на торговельному рахунку (або актив, Equity – сума депозиту й поточного прибутку/збитку) постійно змінюється відповідно до змін валютних курсів. Ваш брокер постійно відслідковує стан Вашого рахунку. Це робиться для того, щоб не дозволити Вам втратити більше, ніж Ви розмістили на депозит – у протилежному разі брокерові необхідно буде взяти на себе частину Вашого збитку.

Необхідна застава – це частка депозиту, необхідна для відкриття й підтримки позиції (=Позиція/Важіль). Мінімальний рівень застави – це граничне значення депозиту (виражений, звичайно, у відсотках від необхідної застави), при досягненні якого брокер примусово закриває позицію клієнта за поточним курсом. У різних брокерів значення мінімального рівня застави різне – від 100% до 10% від необхідної застави. Щоб не допустити примусового закриття, не слід відкривати занадто більші позиції для Вашого депозиту, варто вчасно закривати збиткові позиції, рекомендується виставляти Стоп ордера або вчасно поповнювати депозит.

 

Приклад 4

Страховий депозит 10 000 USD. Кредитне плече 100. Мінімальний рівень застави 25% від необхідного. Клієнт купив 500 000 USD проти CHF за курсом 1.7020, розраховуючи на зміцнення долара. Необхідна застава для цієї позиції дорівнює 5000 USD (=500 000/100). Мінімальний рівень застави дорівнює 1250 USD (=0.25*5 000). При падінні курсу на 1.6725 нереалізований збиток становитиме 8 819 USD (=500 000 (1.7020 – 1.6725)/1.6725) і актив, відповідно, складе 1 181 USD (=10 000 – 8 819), що менше від мінімального рівня застави. У цьому випадку брокер буде змушений закрити позицію клієнта за поточним курсом.